ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ "Κ.Χ.1948"

 
Ξύλινες κατασκευές,τραπεζοκαθίσματα,στέγαστρα,ξύλινη περίφραξη στο κέντρο εστίασης "Κ.Χ. 1948" 
 
στο Βόλο (οδός Κύπρου 91-93)
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ "Κ.Χ.1948"