ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

2016-06-22 16:30

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

(ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ)