ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΕΣ --- WE LOOK FOR COLLABORATORS/SELLERS

2015-02-18 17:11

Ζητούνται συνεργάτες/Πωλητές σε Ελλάδα και σε Εξωτερικό για την προώθηση/πώληση των 

προιόντων της εταιρίας μας.

------------

We are looking for collaborators/sellers in Greece and in other countries for the propulsion/selling

of our company's products.