ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 
 
 

Η "Μορφή Ξυλοτεχνική" είναι μια επιχείρηση επεξεργασίας και κατασκευής πάσης

φύσεως ξύλινων προιόντων ή κατασκευών για επαγγελματική ή οικιακή χρήση.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε

 

-Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων Γερμανικού τύπου θερμοηχομονωτικά,ενεργειακά,

  πιστοποιημένα με CE βάσει Ευρωπαικών Προδιαγραφών που καλύπτουν τις απαιτήσεις

  της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

 

- Ενεργειακά Συστήματα Αλουνινίου ELVIAL

- Έπιπλα Κουζίνας

-  Ντουλάπες

-  Ξύλινα Παραδοσιακά ή και Μοντέρνα έπιπλα

-  Ξύλινες Σκάλες και επενδύσεις Σκαλών

Και γενικά μπορεί να αναλάβει και να κατασκευάσει κάθε ξύλινο έργο σύμφωνα με τις

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του πελάτη.

 

Επίσης αναλαμβάνει τον Εξοπλισμό ή την Ανακαίνηση Ξενοδοχείων,Τουριστικών

Καταλυμάτων,Καταστημάτων Εστίασης και Εμπορικών Καταστημάτων.

 

Ιδρύθηκε το 1987 με έδρα τη Δράκεια Πηλίου όπου είχε και την αρχική γραμμή παραγωγής

σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

 

Το 2016 έγινε μετεγκατάσταση της Γραμμής Παραγωγής και Αποθηκών σε νέα ιδιόκτητη

εγκατάσταση συνολικού εμβαδού 1950 τ.μ. όπου παράλληλα έγινε και ο πλήρης 

εκσυγχρονισμός της Γραμμής Παραγωγής και του Βαφείου.

 
 

Το Εργοστάσιο είναι επανδρωμένο με Άριστα Καταρτισμένους Τεχνίτες Ξύλου που

διαθέτουν Γνώση,Εμπειρία και Μεράκι στην Επεξεργασία του Ξύλου.

 

Ο πελατοκεντρικός της χαρακτήρας και η συνέπειά της την έχουν αναδείξει και

κατοχυρώσει σαν μια από τις καλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα της.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Προιόντα και Έργα μας θα ανακαλύψετε κατά 

την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

"Morfi  Xilotexniki Co. Ltd"  is a  manufacturing company of all kinds nature of wooden products or constructions for professional or home use. 

Indicatively, we can report  

 -Systems of German-style wooden frames, thermo-insulating, energy,   certified with CE based on European specifications that meet the requirements   of Directive 89/106 / EEC "CONSTRUCTION PRODUCTS" 

  - ELVIAL Aluminum Systems

 - Kitchen furniture 

- Wardrobes

 - Wooden Traditional or Modern Furniture

 - Wooden stairs and staircases 

And generally it can take on and construct any wooden work according to requirements and customer specifications.   It  also undertakes Equipment or Hotel, Touring Accommodations, Catering Stores and Commercial Stores. 

  It was founded in 1987 with its headquarters in Drakia, Pelion, where it had its original production line in privately owned facilities.  

 In 2016, the Production and Warehouse Line was relocated to a new privately-owned installation of a total area of ​​1950 sq.m. where at the same time it was full modernization of the production line and the barracks.   

  The Factory is manned with highly trained Wood Craftsmen who they have Knowledge, Experience and Merit in Woodworking. 

  Its  customer-centric character and consistency have highlighted it as one of the best businesses in its field.   More information about our Products and Projects you will discover against browsing our site.

Επαφή

www.morfixilotexniki.com

morfixilotexniki@yahoo.gr

2ο χλμ. Αγριάς-Δράκειας /Τ.Θ.149
ΔΡΑΚΕΙΑ /ΒΟΛΟΥ
37300

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στα παρακάτω τηλέφωνα:

24280 96021
24280 92803

Κιν. 6948 170999Αναζήτηση στο site

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣ

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode