ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί μας πελάτες,
 
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προιόντων μας και σας προτείνουμε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς
ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται και να συντηρούνται τα προιόντα μας,για τη μέγιστη διάρκεια και την ασφάλεια
στο σπίτι σας.Με μια σωστή συντήρηση εξασφαλίζετε ότι τα κουφώματά σας θα παραμείνουν όμορφα και 
λειτουργικά για πολλά χρόνια ,όπως και την πρώτη μέρα.
 
Προσπαθούμε καθημερινά να εξελισσόμαστε και να διευρύνουμε τις γνώσεις μας γύρω από τα υλικά που
χρησιμοποιούμε,ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη διάρκεια των προιόντων.
 
Τα κουφώματα που συντηρούμε έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και αυτό είναι εφικτό με το σετ συντήρησης 
της SAYERLACK
Είτε τα κουφώματα είναι βαμμένα,είτε βερνικωμένα,το σετ συντήρησης φέρνει νέα λάμψη και ταυτόχρονα 
τα προστατεύει απέναντι στις επιρροές των καιρικών συνθηκών.
Με τακτική χρήση (δύο φορές το χρόνο,κάθε Άνοιξη και Φθινόπωρο) μπορεί να επιμηκύνει τα διαστήματα
ανακαίνισης και την διάρκεια ζωής της προστατευτικής βαφής.
 
Με φροντίδα από την SAYERLACK έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ακόμα και η καλύτερη επιφάνεια κουφωμάτων,χρειάζεται τη φροντίδα της.
Με το νέο προιόν - καλλυντικό της SAYERLACK, αυτή η φροντίδα γίνεται πανεύκολη.Χωρίς πινέλο,μόνο με πανί,
αλείφετε το ξύλο και αυτό ήταν όλο.Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διατηρήσετε τα κουφώματά σας για 
πολλά χρόνια όμορφα και να ξεχάσετε το συνηθισμένο,επαναληπτικό βάψιμο συντήρησης.
 
Το σετ συντήρησης της SAYERLACK που αποτελείται από ειδικό καθαριστικό και γαλάκτωμα συντήρησης ,είναι ιδανικό
είτε πρόκειται για βερνικωμένα,είτε για λακαριστά ξύλινα κουφώματα. Με δύο μόνο φορές το χρόνο, το φιαλίδιο 
SAYERLACK TOP CLEANER συσκευασίας 500ml, περιποιείται λακαριστές ή βερνικωμένες επιφάνειες ξύλινων
κουφωμάτων.
Το φιαλίδιο SAYERLACK TOP FINISH ,συσκευασίας 500ml, όταν εφαρμόζεται δύο φορές το χρόνο,μεγαλώνει τα
διαστήματα για ανακαίνιση των ξύλινων κουφωμάτων,καθώς και τη διάρκεια ζωής τους.
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SAYERLACK
 
Βήμα 1ο
 
 
Αρχικά,καθαρίζουμε τις επιφάνειες με ζεστό νερό και μερικές σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων.
Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ομοιόμορφα με το πανί το SAYERLACK TOP CLEANER.Το περιεχόμενο του κάθε
φιαλιδίου αρκεί για περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα ανά εφαρμογή.
 
Συμβουλή: Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φύλαξης δεν πρέπει να είναι κάτω από 10οC.
 
 
Βήμα 2ο
 
 
Πάνω σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες, απλώνουμε ομοιόμορφα με το πανί ή με τα ειδικά εργαλεία μαξιλαράκια
(έξτρα εξάρτημα) το SAYERLACK TOP FINISH, αφού πρώτα ανακινήσουμε τη φιάλη. Μετά από περίπου μια ώρα η ξύλινη 
επιφάνεια δεν κολλάει.Δηλαδή έχει στεγνώσει.Το ειδικό πανί και τα μαξιλαράκια καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση
με ζεστό νερό και σαπούνι.Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φύλαξης δεν πρέπει να είναι κάτω
από 10ο C.
 
Συμβουλή: Το SAYERLACK TOP FINISH δεν είναι κατάλληλο για εξάλειψη φθορών που προυπάρχουν,όπως π.χ.
από χαλαζόπτωση.
 
 
SAYERLACK TOP  CLEANER
 
Το SAYERLACK TOP CLEANER προσφέρει αποτελεσματική καθαριστική δράση ενώ αποτελεί την ιδανική προετοιμασία
για το SAYERLACK TOP FINISH.
 
SAYERLACK TOP  FINISH
 
Το SAYERLACK TOP FINISH περιποιείται τις ξύλινες επιφάνειες επιμηκύνοντας τις περιόδους συντήρησης.Εφαρμόζεται
χωρίς πινέλο,είναι πολύ εύχρηστο και στεγνώνει γρήγορα.Τα κουφώματά σας θα φαίνονται σαν καινούργια μετά την
εφαρμογή του σετ συντήρησης της SAYERLACK.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ
 
Τα προιόντα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση σε κλειστή συσκευασία για τουλάχιστον 3 χρόνια.
Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να απομακρύνονται σε κάδους ανακύκλωσης.
Ακόμα και κατά τη χρήση μη βλαβερών υλικών,πρέπει να λαμβάνονται τα συνηθισμένα μέτρα προστασίας.
 
 

TIMBER FRAME MAINTENANCE

 
 
 Dear customers,
 
 Thank you for choosing our products and offer you useful information on how it should be used and maintained our products for maximum durability and safety in your home. With a proper maintenance ensures that your frames will remain beautiful and functional for many years, as the first day.
 
We strive daily to develop and expand our knowledge about the materials we use, to ensure the maximum lifetime of the products.
 
The frames that maintain have longer life and this is possible with the maintenance kit of SAYERLACK.
Whether the frames are painted or glazed, maintenance kit brings new luster and simultaneously protects against weather influences.
With regular use (twice a year, every spring and fall) can lengthen the periods of renovation and the life span of protective paint.
 
With care from the SAYERLACK have a longer lifespan.
Even the best surface of frames, takes care of her.
With the new products-cosmetic of SAYERLACK, this care becomes a breeze without brush, only with cloth, brush the wood and that was all. that way you can keep your frames for many years beautifully and forget the usual repetitive maintenance painting.
 
The maintenance of SAYERLACK sets consisting of special cleaning and maintenance, emulsion is ideal whether it is glazed or lakarista wooden frames. With only two times a year, the vial SAYERLACK TOP packing CLEANER 500 ml, lacquered or varnished surfaces treated wooden frames.
The vial SAYERLACK TOP FINISH, packing 500 ml when applied twice a year, growing spaces for renovation of wooden frames, as well as their lifespan.
 
WAYS of APPLICATION MAINTENANCE SAYERLACK
 
 step 1
 
 First, clean the surfaces with warm water and a few drops of dishwashing detergent.
Then apply it evenly with the sail the SAYERLACK TOP CLEANER. the content of each vial is sufficient for about 10 square meters per application.
 
Tip: the temperature during use and guard must not be lower than 10οC.
 
 
Step 2
 
 On clean and dry surfaces, spread evenly with the cloth or with special tools pads (extra accessory) SAYERLACK TOP FINISH, after shaking the bottle. After about an hour the wood surface not sticky. Ie has dried. The Special cloth and pillows cleaned immediately after use with warm water and SOAP. the temperature during use and guard must not be below 10o C.
 
Tip: The SAYERLACK TOP FINISH is not suitable for eliminating the causes that proyparchoyn, such as hail.
 
 
 
 
SAYERLACK TOP  CLEANER  offers effective cleaning action while is the ideal preparation for the SAYERLACK TOP FINISH.
 
 SAYERLACK  TOP  FINISH  treats wood surfaces extending maintenance periods. applied without brush, it is very easy to use and dries rapidly. your frames will look like new after the implementation of the maintenance kit of SAYERLACK.
 
INSTRUCTIONS
 
 Our products are kept in excellent condition in a closed container for at least 3 years.
Must be kept away from children.
The empty packaging must be removed in recycling bins.
Even when using non-harmful materials, should take the usual precautions.
 

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode