ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

Οι ξύλινες στέγες κατασκευάζονται από ξύλο πεύκο σύνθετο ή τρικολητό (σε διάφορα πάχη) ανάλογα με το μήκος
του κάθε ξύλου ή καστανιά πελεκιτή .
 
Η φιλοσοφία ότι το ποιοτικό δεν είναι απαραίτητα και ακριβό ,η οποία ταιριάζει απόλυτα με την διεθνή
πραγματικότητα,δεν έχει περάσει ακόμη στην Ελληνική αγορά
 
 
 

WOODEN  ROOFS

 
.Wooden roofs are manufactured from pine wood composite or trikolito (in various thicknesses) depending on the length of any wood or chestnut scarved.
 
The philosophy that quality is not necessarily expensive, which fits perfectly with the international reality, has not yet passed in the Greek market.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode