ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Τα ξύλινα πατώματα δημιουργούνται από ξύλα δρυός ,πεύκης,καρυδιάς και σε πολλούς σχεδιασμούς.
Το πάχος τους είναι σε 22 mm. για το μασίφ Χ 70 cm Χ 80 Χ 60 cm και σε διάφορα άλλα μήκη και πλάτη.
Επίσης,υπάρχει και το προγιαλισμένο πάτωμα το οποίο είναι σε σύνθετο ξύλο,που δεν πιτσικάρει ,δεν στραβώνει
και τοποθετείται πάρα πολύ εύκολα.Και αυτό βγαίνει σε διάφορα πάχη ,πλάτη και μήκη.
 
Επίσης, στην αγορά ,για πιο φθηνότερο κόστος υπάρχει το μελαμινικό πάτωμα σε 10mm ,12mm και 14mm πάχος,
καθώς και σε διάφορα μήκη , 1000, 1200, 1300,1400,1500,1600 cm. Είναι και αυτό το πάτωμα πολύ εύκολο στην
τοποθέτηση και βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς.Είναι πολύ ανθεκτικό σε όποια χρήση και να κάνουμε.
 
 
 

WOODEN  FLOORS

 
 Wooden floors are created from oak woods, pine, walnut and in many designs.
Their thickness is 22 mm. for solid x 70 x 80 cm x 60 cm and in various other lengths and widths.
Also, there is the progialismeno floor which is in composite wood, not strabwnei not pitsikarei, and placed too easily and it comes in various thicknesses, widths and lengths.
 
Also, on the market for more cheaper costs there is the melaminiko floor in a 10 mm, 12 mm and 14 mm thickness, as well as in various lengths, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 cm. is this the floor very easy to attach and comes in different colours is very resistant to any use and do.

 

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode