ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευάζουμε διάφορες ξύλινες κατασκευές ανάλογα με
το χώρο σας και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 
Οι τύποι των ξύλων που χρησιμοποιούμε είναι:
εγχώριο έλατο,σύνθετο έλατο,οξιά,πεύκο,καστανιά,μιράντι,
ιρόκο,νιαγκόν,δρύς.
 
 
 

WOODEN  CONSTRUCTIONS

 
 We manufacture various wooden structures according to your space and according to your preferences.
 
The types of wood we use is: Home spruce, FIR, beech combo, pine, chestnut, miranti, niagkon, Iroko, oak.

 

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode