ΛΟΥΤΡΑ (ΧΑΜΑΜ) ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

Αποκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής,χρήσης και λειτουργίας 
των Οθωμανικών Λουτρών.
 
 
 
 

ΛΟΥΤΡΑ (ΧΑΜΑΜ) ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Υλοποιήθηκε από Webnode